DLA KOGO TURNUSY?

Dla niemowląt i dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem psychoruchowym na tle neurologicznym: mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne (m.in. Wol­fa­-Hir­schor­na, An­gel­ma­na, Cri Du Chat, Wil­liam­sa, Zespołem Down’a i innymi mutacjami rzadkimi )

TURNUS MEDEK

Praca z dzieckiem z wykorzystaniem metody MEDEK koncentruje się przede wszystkim na zdobyciu przez dziecko umiejętności niezbędnych do stania, siedzenia i chodzenia.

TURNUS MAES

Terapeuta rozpoznając powtarzalne schematy ruchu w różnych aktywnościach, koncentruje się na wspieraniu dziecka w odkrywaniu nowych możliwości poruszania się.

 

KOMPLET INFORMACJI O TURNUSACH:

OPIS WYKORZYSTYWANYCH METOD, PAKIETY TURNUSOWE, ZAJĘCIA DODATKOWE, ZAKWATEROWANIE.