CO TO JEST MEDEK?

 

MEDEK jest Dynamiczną Metodą Stymulacji Kinetycznej (ang. „Dynamic Method of Kinetic Stimulation”). Jest to metoda fizjoterapii stosowana w celu rozwijania dużej motoryki u niemowląt i dzieci z neurologicznymi zaburzeniami układu ruchu. Została opracowana przez chilijskiego fizjoterapeutę Ramona Cuevasa w latach 1971-1976 we współpracy z fizjoterapeutką Ester Fink..

Dzięki Ester Fink ta nowatorska metoda bardzo szybko zawitała także do Ameryki Północnej, gdzie została zastosowana u dziewczynki ze spastycznym czterokończynowym porażeniem mózgowym. Terapia zakończyła się sukcesem. W ten właśnie sposób terapia Medek została wprowadzona na stałe w prowadzonej przez Ester Fink klinice w Kanadzie oraz Centrum Edukacji Zareinu – prywatnej szkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

PODSTAWY METODY

Terapia MEDEK opiera się na grawitacji, która uważana jest za główny bodziec stymulujący układ nerwowo-mięśniowy do działania.

Założenia MEDEK podkreślają, że oddziaływanie siły ciężkości sprawia, że ruch oraz manipulowanie przedmiotami, wymagają kontroli posturalnej bądź zdolności odpychania się do góry, a więc w kierunku przeciwnym do kierunku działania siły ciężkości, przy jednoczesnym stabilizowaniu ciała w przestrzeni.

Terapia MEDEK nie koncentruje się na zmianie napięcia mięśniowego, pierwotnych odruchach czy nieprawidłowych wzorcach ruchowych. Ruchy nieprawidłowe są podstawą dla terapeuty do oceny dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego oraz uznawane za zgodne ze stopniem rozwoju funkcji motorycznych.

Terapia MEDEK skupia się przede wszystkim na ćwiczeniu ruchów niezbędnych do siadania, stania i chodzenia.

Poszczególne grupy mięśniowe są ćwiczone poprzez realizację zadań posturalnych i funkcjonalnych, a nie w izolacji. Zbytnio napięte mięśnie są rozciągane w sposób dynamiczny. MEDEK nie odwołuje się do sekwencji prawidłowego rozwoju motorycznego. Zakłada natomiast, że różne umiejętności wymagają różnych strategii ruchowych. W odróżnieniu od innych terapii, dziecko nie musi skupiać uwagi ani koncentrować się na zadaniu, ani nawet współpracować z terapeutą. MEDEK uważa, że choć motywacja może zwiększać poprawność wykonywanych ćwiczeń, to efekt ten jest tymczasowy i nie gwarantuje trwałej zmiany.

JAK WYGLĄDA TERAPIA?

Rolą terapeuty jest prowokowanie automatycznych reakcji posturalnych, które biorą udział w kontroli posturalnej, niezbędnej podczas wykonywania zadań funkcjonalnych. W terapii wykorzystujemy wiele ćwiczeń – każde ma swoją nazwę, jest szczegółowo opisane i ma na celu prowokowanie określonych reakcji. Terapeuta Medek określa jaki cel ma zostać osiągnięty dzięki terapii oraz jak wywołać pożądaną reakcję.

W terapii wykorzystywane jest specjalny stół, lecz gdy tylko dziecko zaczyna stawiać pierwsze kroki z pomocą terapeuty, który stabilizuje jedynie jego stawy skokowe, stół zamieniany jest na podłogę i specjalny sprzęt. Składa się on z siedmiu drewnianych elementów dowolnie ze sobą zestawianych.

Terapie Medek to nie tylko zestaw określonych zadań/ćwiczeń, to także system oceny postępów terapii. Do tego celu został stworzony specjalny protokół oceny, który składa się z 46 punktów, w tym zadań posturalnych i funkcjonalnych, i dotyczy rozwoju motorycznego dziecka od noworodka do wieku 16 miesięcy.

Najskuteczniejszą formą terapii Medek są turnusy rehabilitacyjne. Trwają one 1-2 tygodnie. Ich długość ustalana jest indywidualnie i zależy od oceny stopnia dysfunkcji dziecka. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o turnusach rehabilitacyjnych, więcej informacji znajdziesz tutaj.

ROLA RODZICA/OPIEKUNA PODCZAS TERAPII

MEDEK to forma terapii zakładająca bliską współpracę terapeuty z rodzicami/opiekunami dziecka. Każdy rodzic/opiekun zostaje otrzymuje indywidualny program ćwiczeń do domu, które należy wykonywać dwa razy dziennie. 

Medek zakłada bowiem, że uczenie się bądź przyswajanie umiejętności wymaga praktyki, praktyki i jeszcze raz praktyki! Bliska współpraca terapeuty i rodziców/opiekunów, ich zaangażowanie, pieczołowite, dokładne realizowanie wytycznych danych przez terapeutę jest w stanie w bardzo krótkim czasie przynieść naprawdę spektakularne efekty.